ดูตะกร้าสินค้า เพิ่ม “Orico(30CM) USB 3.0 Hub 4ช่อง 5GBP G11-H4-U3 ตัวต่อพ่วง ยูเอสบี ฮับ (สีดำ)” ในตะกร้าเรียบร้อย